Dónde estamos

C/ Montserrat de casanovas 201-209, 08032  Barcelona

Contacto

Teléfono: 933 58 77 42

Mesures

Covid-19

Com podem ingressar el nostre familiar?

 

Seguint el protocol vigent:

 

Si el nou usuari SI està correctament vacunat

 

No es farà aïllament preventiu ni hi haurà PCR, podrà formar part de la unitat de convivència des del primer dia.

 

Si el nou usuari NO està correctament vacunat, caldrà:

 

Una PCR negativa realitzada al cap de 48 hores prèvies a l’ingrés.
Un aïllament preventiu de 14 dies on l’usuari serà acompanyat de l’equip de professional.
Un document de declaració responsable conforme la persona no ha estat en contacte amb cap positiu durant els 14 dies previs a l’ingrés.

 

¿Com prevenim i protegim els nostres usuaris?

 

Realització de proves Covid al personal segons les indicacions de Salut.
Formacions contínues del personal.
Vacunació del personal.
Desinfecció d’espais i materials.
Educació sanitària als nostres usuaris sobre la necessitat de neteja de mans i distància de seguretat.
Trucades de vídeo periòdiques amb les famílies.
Sortides dels usuaris amb les famílies amb mascaretes i higiene de mans.

 

Visites als usuaris

 

Depenent de la situació epidemiològica:

 

Totes les visites dels usuaris NO CORRECTAMENT VACUNATS es faran dins del centre, amb cita prèvia i estaran supervisades per l’equip de centre.
Totes les visites dels usuaris CORRECTAMENT VACUNATS es realitzaran amb cita prèvia i es podran fer fora del centre.
Se signarà una declaració responsable conforme no s’ha estat en contacte amb una persona positiva a Covid-19 ni amb símptomes compatibles.
Espais de visites segures i desinfectades.
Facilitació d’EPIS.